Dekan

DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Dekan-FKIP  
Dekan FKIP   Wakil Dekan FKIP
Dr. Sehe, M.Pd.   Dr. Paldy., M.Pd.
     
     
Dekan-Faperta

 

Wadek-Faperta
Dekan FAPERTA   Wakil Dekan FAPERTA
Muhammad Naim, S.P., M.P.   Ulfah Zakiyah Hamdani, S.Pd., M.Sc.
     
     
Dekan-FSains     Wadek-Fsains
Dekan FSAINS   Wakil Dekan FSAINS
Ilmiati Illing, S.Si., M.Pd.   Rahma Hi. Manrulu, S.Si., M.Sc.
     
     
Dekan-FTKom

 

wadek-ftkom
Dekan FTKOM   Wakil Dekan FTKOM
Nirsal, S.Kom., M.Pd.   Syafriyadi, S.Kom., M.Kom.
     

 

 

Twitter